Aktiviteter resten av 2019 - kallelse utskickas inför varje aktivitet

DATUMAKTIVITETPLATS
21 novemberBesök Université de PerpignanPerpignan
30 november Säsongsavslut julfest/LuciaLaroque-des-Albères
5 decemberPlanering pågår