Nimros

Integritetspolicy

ALLMÄNT
Denna policy redovisar den personuppgiftshantering som görs av NIMROS, i vilket syfte den sker, på vilken grund och hur vi gör detta på ett säkert sätt.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH VARFÖR
I samband med att du blir medlem samlar NIMROS in personuppgifter: nationalitet, namn, adress i hemland och i Frankrike, e-postadress, samt telefonnummer i hemland och i Frankrike.

Dessa uppgifter samlas in för att kunna kontakta dig och skicka ut nyhetsbrev och information samt för att få en överblick över våra medlemmar. Registrerad information är också tillgänglig inom NIMROS för andra medlemmar via möjligheten att ta ut pdf-fil och underlätta kontakten mellan medlemmarna.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH PÅ VILKEN GRUND
All behandling av personuppgifter i NIMROS sker endast om vi har ett samtycke för att behandla uppgifterna. Detta samtycke sker i och med registreringen där du godkänner integritetspolicyn.

Dina personuppgifter används endast för att hantera ditt medlemsskap, för att skicka ut information och att skapa kontaktmöjlighet mellan medlemmar. All insamlad information samlas i vårt medlemsregister. Din e-postadress behandlas i vårt register för utskick av nyhetsbrev och nformation samt vid blogguppdateringar. Vi har försökt begränsa den insamlade informationen och även att ingen känslig information samlas in vid registreringen. När du registrerar dig får du bekräfta att du vill prenumerera på nyhetsbrev samt följa bloggen. Du kan närsomhelst i din profil avsluta nyhetsprenumerationen och följande av bloggen. Du har naturligtvis alltid rätt att begära att bli borttagen som medlem genom att meddela oss.

I de fall NIMROS har kontakt med utomstående företag som har tillgång till register med personuppgifter kan vi behöva upprätta separata avtal om hanteringen av uppgifterna (s.k. biträdesavtal).

Borttagning av medlemmar som inte betalat avgiften eller själva bett om borttagning sker i omedelbar anslutning till konstaterande att betalning ej skett eller att begäran om borttagning inlämnats. I vissa fall kan några personuppgifter kvarligga efter att man raderats som medlem. Detta gäller information i bokföringen där namn på betalande personer framgår. Bokföringen och underlag sparas i enlighet med gällande lagar.

Ett godkännande av integritetspolicyn innebär att det vid olika evenemang kan tas bilder som senare kan synas i nyhetsbrev eller blogg. Dessa bilder kommer dock aldrig av Nimros att delas med andra företag eller föreningar men kommer att ligga kvar i arkiverade nyhetsbrev och blogginlägg.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifterna förvaras i lösenordsskyddade system som endast NIMROS och de företag vi har upprättat biträdesavtal med har tillgång till. Om en eventuell incident med personuppgifter skulle förekomma har vi skyldighet att anmäla detta till övervakande myndighet senast inom 72 timmar efter att incidenten upptäckts.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att höra av dig till NIMROS för att:

  • få rättelse av dina uppgifter (kan också ske på egen hand via ”Min profil”),
  • gå ur föreningen och få personuppgifterna raderade,
  • få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig,
  • utan hinder få ut alla personuppgifter och föra över dessa till annan.

ANSVAR, ÄNDRINGAR OCH KONTAKT
Föreningen NIMROS med adress c/o Ulf Landby, 2 rue Francois Camps, 664 00 Céret  och e-postadress nimros@nimros.eu är ansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Ytterst ansvarig för verksamheten är NIMROS styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet.

Denna policy kommer fortlöpande att uppdateras. Vid större förändringar kommer du som berörs att informeras. Frågor om vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter skickas lämpligast till e-postadress nimros@nimros.eu.

 

Integritetspolicy rev2 godkänd av Nimros Styrelse den 7 juni 2018